בית » כללי » רשימת קווים שעוברים בצפת

רשימת קווים שעוברים בצפת

רשימת קווים שעוברים בצפת

חברהמספר הקואזורעוצר ב
נתיב אקספרס 3 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 4 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 6 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 7 צפת – תחנה מרכזיתצפת – בי"ח רבקה זיוצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 8 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 9 עכברהצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 10 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 11 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 13 צפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזיתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 14 צפת – תחנה מרכזיתצפת – בסיס פיקוד צפוןצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 43 צפתאביביםצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 45 צפתעלמהצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 361 צפתחיפהצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 363 עכוצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 367 נהריהצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 367 נהריהצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
ויאוליה 450 טבריהצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 501 חיפהקרית שמונהצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 511 צפתקרית שמונהצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
נתיב אקספרס 522 צפתחצור הגליליתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 845 תל אביב יפוקרית שמונהצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 846 תל אביב יפוצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 980 בני-ברקצפתצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 982 ביריהירושליםצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול
אגד 984 בני-ברקמירוןצפת – תחנה מרכזית לוח זמנים מסלול